ประวัติส่วนตัว

นางสาวประภัสสร  สังกระจาย

รหัสนักศึกษา 2591051541376

เกิดวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2537

จบจากโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

สีที่ชอบ สีชมพู/ สีฟ้า

อาหารที่ชอบ ราดหน้า

 

To leave a comment, please sign in with
or or

Comments (0)