อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรีและอำเภอปราณบุรีห่างจากหัวหินลงมาทางใต้ประมาณ 63 กม ตามตำนานของเทือกเขาสามร้อยยอดเล่ากันว่าพื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีเกาะใหญ่น้อยอยู่มากมายในสมัยนั้นมีขบวนเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมาและประสบกับลมพายุมรสุมจนเรืออับปางคนบนเรือที่รอดชีวิตได้ไป อาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ จำนวน 300 คนจึงเรียกว่า "เกาะสามร้อยรอด" ต่อมาเพี้ยนเป็น "เขาสามร้อยยอด" จนทุกวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 98 ตรกม หรือ 61,300 ไร่ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนมีที่ราบน้ำท่วมถึงอยู่ริมชายฝั่งทะเลเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิดซึ่งมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนพ. ศ . 2509 และเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทย

To leave a comment, please sign in with
or or

Comments (0)